Tuesday, January 20, 2009

HAPPY INDEPENDENCE DAY

Na sar jhuka hai kabhi
aur na jhukayenge kabhi,
jo apne dum pe jiyen
sach me zindagi hai wahi.
Live like a true INDIAN.

No comments: